Elämän kiertokulku 
Huangdi neijing, Keltaisen keisarin sisäinen oppi, on perinteisen kiinalaisen lääketieteen alkuperäinen ohjekirja. Neijingissä Keltainen keisari Huang Di oli kiinnostunut luonnontieteistä, filosofiasta ja lääketieteestä ja pohti näitä usein oppineiden ministeriensä kanssa. Kirjan ensimmäisessä luvussa Huang Di ja ministeri Qi Bo keskustelevat ihmiselämän eri vaiheista.

Qi Bo sanoi: ”Miehillä kahdeksan vuoden iässä munuaiset täyttyvät elämänvoimasta (jing). Silloin ilmestyvät pysyvät hampaat ja hiukset kasvavat pitkiksi. 16-vuotiaana munuaisten elinvoima on runsasta, ja tien kui (taivaan kaste eli siemenneste) saapuu. Jing, elämänvoima, on kypsä 16-vuotiailla, ja lisääntyminen on mahdollista. 24-vuotiailla munuaisten qi (energia) on voimakas, luut ja jänteet vahvistuvat ja viisaudenhampaat kasvavat. 32-vuotiaana keho on voimansa huipulla ja kaikki miehen elämäntoiminnot ovat voimakkaimmillaan. 40 vuoteen mennessä munuaisten qi alkaa heiketä, hampaat löystyvät ja hiukset alkavat putoilla. 48-vuotiaana pään yang-kanavat alkavat heiketä; kasvot kalpenevat, hiukset harmaantuvat ja hampaat heikentyvät. 56-vuotiaana maksa heikkenee, ja tämän johdosta jänteet kangistuvat. 64-vuotiaana tian kui (taivaan kaste) kuivuu ja jing on kulunut. Silloin munuaiset heikkenevät ja miehen valtaa heikkous ja väsymys.”


”Kun kaikki elimet ovat vahvat ja elinvoimaiset, niiden ylimääräinen elämänvoima (jing) säilötään munuaisissa, ja voidaan käyttää lisääntymiseen. Mutta tässä vaiheessa, kun kaikki elimet ovat vanhentuneet, luut ja jänteet ovat jäykistyneet ja haurastuneet, ja liikkuminen on heikentynyt, myös munuaisten kyky säilyttää elämänvoimaa on heikentynyt. Silloin mies menettää lisääntymiskykynsä.”

Qi Bo kertoi: ”Yleisesti ottaen, naisen fysiologia on sen kaltainen, että seitsemän vuoden iässä hänen munuaisensa täyttyvät elämänvoimasta, pysyvät hampaat kehittyvät ja hiukset kasvavat pitkiksi. Neljäntoista vuoden iässä ren- ja chong-kanavat avautuvat, tian kui (taivaan kaste eli kuukautiset) saapuu, ja nainen tulee sukukypsäksi. 21-vuotiaana munuaisten energia vahvistuu, viisaudenhampaat ilmestyvät ja keho kukoistaa ja on elinvoimainen. 28-vuotiaana luut ja jänteet ovat hyvin kehittyneet, sekä hiukset ja toissijaiset naiselliset piirteet ovat hyvin kehittyneet. Tässä iässä nainen on ikäkehityksensä huipulla.”

”35-vuotiaana yangming-kanava, joka pään alueella hallinnoi kasvoja, alkaa tyrehtyä, kasvojen lihakset heikkenevät, ensimmäiset rypyt ilmestyvät ja hiukset alkavat ohentua. 42-vuotiaana kaikki kolme yang-kanavaa (taiyang, yangming ja shaoyang), heikkenevät, ryppyjä ilmestyy kaikkialle kasvoihin ja hiukset alkavat harmaantua. 49-vuotiaana ren- ja chong-kanavat tyhjenevät kokonaan, tian kui kuivuu ja kuukautiset loppuvat. Tässä vaiheessa nainen ei voi enää saada lapsia.”

Ylläolevassa katkelmassa kerrotaan, että miesten elämä koostuu kahdeksan vuoden sykleistä. Naisilla syklit ovat puolestaan seitsemän vuoden mittaisia. Voidaan myös huomata, että katkelmassa mainitaan useaan otteeseen munuaisten tärkeä asema ihmisen elämän kehittymisessä. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen munuaiset ovat yhdessä mielessä sama kuin länsimaisen koululääketieteen munuaiset, mutta samanaikaisesti kiinalaisen lääketieteen munuaiset ovat toiminnoiltaan paljon laajemmat.

Kiinalaisessa lääketieteessä koko ihmisen elimistön tarkoituksena on tuottaa jingiä, elämänvoimaa, jota munuaiset säilyttävät. Tämä on munuaisten tärkein tehtävä. Ihmisen ikääntyessä munuaiset heikkenevät, ja niiden kyky säilyttää jingiä heikkenee. Myös muut elimet heikkenevät, eli vanhetessa elämänvoimaa ei myöskään tuoteta samalla tavalla kuin nuorempana.

Neijingin katkelmassa mainitaan myös useampaan otteeseen hiukset ja hampaat. Sanotaan, että munuaisten kunto näkyy hiuksista. Munuaisten hallinnoima kudos ihmisessä on luut, ja hampaat puolestaan ovat luuston pääte. Tässä valossa Neijingin kuvaus keskittyy munuaisten kunnon kehittymiseen elämän eri vaiheissa.

Syksyn aikana osallistuin kasvoakupunktiokurssille, jossa opetettiin myös kosmeettisen akupunktion tekniikoita. Kurssilla puhuttiin siitä, että akupunktioneuloja voidaan käyttää myös kosmeettisiin tarkoituksiin eli suomeksi sanottuna ryppyjen poistamiseen. Yhdessä mielessä tällainen sovellus neulahoidolle voisi olla suosittu aikana, jolloin kasvoja siloitellaan botoksi-pistosten ja kohotusleikkauksien voimin. Tällainen toimintatapa hoitaa kuitenkin vain pintaa, kun taas sisäinen tila on ikääntymisen johdosta aivan samalla lailla heikentynyt kuin aikaisemminkin.

Kiinalainen lääketiede ei tarjoa vippaskonstia ikuisen nuoruuden saavuttamiseksi. Hyvää terveyttä voidaan sitä vastoin rakentaa omien elämäntapojen avulla. Munuaiset heikkenevät liiallisen valvomisen, päihteidenkäytön ja runsaan sukupuolielämän seurauksena. Toisin sanottuna nämä osaltaan nopeuttavat vanhenemista. Näitä ei kuitenkaan kokonaan kielletä kiinalaisen lääketieteen ajatusmaailmassa, joka perustuu kohtuullisuuteen. On silti hyvä olla tietoinen niiden vaikutuksesta ja etenkin ikääntyessä toimia maltillisemmin näiden kanssa.

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että terveyteen liittyvät asiat harvoin toimivat mekaanisesti. Ihmisten välillä on eroja, ja joillakin terveys on luonnostaan vahvempi esimerkiksi heidän perimänsä johdosta. Tästä syystä jotkut voivat enemmän sietää rasittavaa elämäntapaa kuin toiset.

Akupunktion avulla voidaan hoitaa zangfu-elimistöä (ihmisen tärkeimpiä elimiä). Sanotaankin, että tärkeimmät elimet, kuten perna (ruoansulatuksen kokonaisuus) ja munuaiset (ihmisen perusta ja elämänvoimaa säilyttävä elin) eivät ole koskaan liian vahvat ja tasapainoiset. Toisin sanottuna niitä voidaan aina vahvistaa ja tasapainottaa. Syvemmällä tasolla tämä auttaa jingin, elämänvoiman, tuotannossa ja säilytyksessä.

Oma elämäntapa, johon kuuluu liikunta, ravinto ja lepo, sekä itselle sopivien terveyttä vahvistavien hoitomuotojen, esimerkiksi akupunktion, suosiminen, ovat oleellisia hyvän terveyden rakentamisessa. Vahva terveys ei pysäytä vanhenemista, mutta sen ansiosta ikääntyminen voi tapahtua rauhallisemmin ja harmonisesti.Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Vilustumisen hoito: Kiinalainen lääketiede ja parhaat kotikonstit

Luonnonantimet, ravinto ja terveys eri vuodenaikoina

Selkä ja terveys